Skip to content

Vad händer när ett barn kommer till Barnahus Älvsborg?

När en anmälan inkommer till polis eller socialtjänst som rör misstanke om att ett barn varit utsatt för våld eller övergrepp tas en kontakt med Barnahus.

Personalen på Barnahus kan ge rådgivning om en polisanmälan bör göras. Personalen arbetar efter rutiner som i huvudsak bygger på socialstyrelsens råd och riktlinjer vad det gäller polisanmälan. (Vill du veta mer om socialstyrelsens riktlinjer? Läs mer här.)

I de flesta fall sammankallar Barnahus till ett planeringsmöte som kallas för samråd. Samverkan mellan de olika myndigheterna bidrar till ökad kompetens och en samlad kunskap med barnets behov i centrum.

Vad händer på ett barnförhör? Barnet kommer till en barnvänlig miljö där det blir mottaget av personal. Barnet får prata med en barnförhörsledare från polisen, detta kallas barnförhör. Samtalet med barnet spelas in och andra personer från exempelvis socialtjänst kan följa förhöret via en monitor i ett angränsande rum. På så vis kan barnet slippa berätta i en eventuell rättegång och modellen bidrar även till att barnet slipper upprepa sin historia.
Socialtjänsten gör bedömning om barnets behov av stöd och skydd- detta görs direkt på plats.

Vill du veta mer om hur det går till? Kontakta oss på Barnahus!