Skip to content

Information till socialtjänst inför samråd på Barnahus Älvsborg

Information och uppgifter som behövs till samrådet:

  • Personuppgifter
  • Familjebild: föräldrar, syskon, nationalitet, vårdnad, boende och umgänge. Behövs tolk?
  • Tidigare kännedom och insatser till familjen.
  • Tidigare polisanmälningar samt orosanmälningar.
  • Aktuell skyddsbedömning.
  • Beskrivning av brottsmisstanke samt eventuella skador. I regel är det alltid bra att ta kontakt med anmälaren och få mer information om: tid, plats, vittnen, hur har uppgifterna framkommit, vad har barnet sagt och till vem? Hur ofta har barnet varit utsatt, när var senaste gången, är det något som har föranlett att barnet berättar just nu?
  • Om barnet har skador/märken efter våld är det viktigt att dokumentera, i första hand via sjukvård men även socialsekreterare kan dokumentera och ta med till samråd.
  • Beskrivning av barnet: psykosocial utveckling, neuropsykiatrisk diagnos, språksvårigheter, funktionsnedsättning/kronisk sjukdom?
  • Kontaktuppgifter som kan finnas i ärendet: anmälare, förskola, skola/fritids, vårdnadshavare m.fl.
  • Vilka tider går barnet på förskola/skola, går det på fritids?