Skip to content

Barnahus Älvsborg

Våld kan vara något som gör ont på kroppen som slag och sparkar, nyp eller knuffar. Våld kan också vara när någon säger elaka saker eller hotar som gör att man får ont i hjärtat, magen eller huvudet. Våld kan också vara om någon vuxen tar på ett barn på ett sexuellt sätt. Det kallas för sexuella övergrepp. Barn kan bli utsatta för våld på många olika platser som hemma, i skolan, på nätet eller på fritiden. Barn får alltid säga nej till vuxna och andra barn och de får alltid berätta om något känns fel. Barn har alltid rätt att berätta hur de har det och om de varit utsatta för våld och vuxna har ett ansvar att lyssna på barnet och se till att det får hjälp.

När barn och unga kommer till Barnahus beror det på att vuxna är oroliga för hur barnet mår och har det. Syftet med Barnahus är att barnet i en trygg och barnvänlig miljö ska stå i centrum för utredningsprocessen. Barn som är misstänkt utsatta för våld och övergrepp ska inte slussas runt bland olika myndigheter och behöva berätta sin historia flera gånger. På Barnahus samlas de professionella runt barnet och barnets bästa står alltid i centrum.

På Barnahuset finns socialtjänsten, polis, åklagare, läkare från Barnkliniken samt psykolog från BUP. Socialtjänsten utreder barnets behov av skydd och stöd. Polisen utreder om det begåtts ett brott mot barnet. På Barnahus finns det också åklagare, läkare och psykologer. Åklagare fattar alla beslut i polisens förundersökning om brott mot barn, åklagaren beslutar bland annat om barnet ska höras av polis eller inte samt om barn ska höras utan sina föräldrar. Vid ett förhör kommer barnet till Barnahus där de får prata med en barnförhörsledare från polisen, detta kallas barnförhör. Samtalet med barnet spelas in och andra personer från exempelvis socialtjänst kan följa förhöret via en TV i ett angränsande rum. På så vis kan barnet slippa berätta i en eventuell rättegång och modellen bidrar även till att barnet slipper upprepa sin historia.

Alla barn har rätt till en hemmiljö fri från våld och övergrepp och det är vårdnadshavarens ansvar att se till att barnet får sina behov och rättigheter tillgodosedda.