Skip to content

Lastentalo Barnahus Älvsborg

Lyöntien ja potkujen, nipistysten tai tönäisyjen kaltainen väkivalta tekee kipeää. Väkivalta voi olla myös jonkun toisen lausuma ilkeys tai uhka, joiden johdosta sydämeen, vatsaan tai päähän sattuu. Väkivalta voi olla myös sitä, kun joku aikuinen koskettaa lasta seksuaalisella tavalla. Sitä kutsutaan seksuaaliseksi hyväksikäytöksi. Lapsia voidaan kohdella väkivaltaisesti monissa paikoissa kuten esimerkiksi kotona, koulussa, verkossa tai vapaa-ajalla. Lapset saavat aina sanoa EI aikuisille tai muille lapsille, ja he saavat aina kertoa, kun jokin asia tuntuu pahalta. Lapsilla on aina oikeus kertoa oloistaan, sekä onko heihin kohdistunut väkivaltaa. Aikuisilla on velvollisuus kuunnella lasta ja huolehtia avunsaannista.

Lasten ja nuorten saapuminen Lastentaloon johtuu siitä, että aikuiset ovat huolissaan lapsen voinnista ja hänen oloistaan. Lastentalon tarkoituksena on pitää lapsi keskiössä turvallisessa ja lapsiystävällisessä ympäristössä selvitysprosessin aikana. Jos epäillään, että lapsi on joutunut väkivallan ja hyväksikäytön kohteeksi, lasta ei saa pompottaa eri viranomaisten luona kertomassa tarinaansa moneen kertaan. Lastentalossa ammattilaiset kootaan lapsen ympärille, ja lapsen etu asetetaan aina keskipisteeseen.

Sosiaalipalvelu, poliisi, syyttäjä, lastenklinikan lääkäri sekä lasten ja nuortenpsykiatrian (BUP) psykologi työskentelevät Lastentalossa. Sosiaalipalvelu tekee lapsen suoja- ja tukitarpeita koskevan selvityksen. Poliisi tutkii, onko lapsi joutunut rikoksen kohteeksi. Myös syyttäjä, lääkäri ja psykologit ovat edustettuina Lastentalossa. Syyttäjä tekee poliisin lapseen kohdistuvan rikoksen esitutkimusta koskevat päätökset, syyttäjä päättää muun muassa, kuulusteleeko poliisi lasta vai ei, sekä kuulustellaanko lasta yksin, ilman hänen vanhempiaan. Kuulustelun johdosta lapsi tulee Lastentaloon, jossa hän saa puhua poliisin lasten kuulustelijan kanssa. Keskustelu lapsen kanssa tallennetaan, ja muut esimerkiksi sosiaalipalvelua edustavat henkilöt voivat seurata kuulustelua TV:n kautta viereisessä huoneessa. Siten lapsi voi välttää asiasta kertomisen mahdollisessa oikeudenkäynnissä, ja mallin avulla lapsen ei tarvitse kertoa tarinaansa uudelleen. 

Jokaisella lapsella on oikeus kotiympäristöön, jossa ei esiinny väkivaltaa ja hyväksikäyttöä. Huoltajan vastuulla on huolehtia lapsen tarpeiden ja oikeuksien täyttymisestä.