Skip to content

Lapsentalo Älvsborg

Väkivalta saattaa olla semmosta mikä ottaa kipeästi kurenossa niinku lyöminen ja potkiminen, nipistäminen eli pukkiminen. Väkivalta saattaa kans olla ette joku sannoo ilkeästi eli uhkaa, mikä tekkee ette tullee kipeä syämessä, vattassa eli päässä. Väkivalta saattaa kans olla jos joku täysi koskee lasta seksyellilä mallila. Se kuttuthaan seksyelli väkivalta. Lapsia kohthaan  saatethaan käyttää väkivaltaa monessa eri paikassa niinku kotona, koulussa, netilä eli vapa-aikana. Lapsi saapii aina sanoa ei, täysile ja muile lapsile, ja net saava aina selittää jos jotaki tuntuu olevan väärin. Lapsela oon aina oikeus selittää kunka oon ja jos joku oon käyttäny väkivaltaa sitä kohi, ja täysilä oon aina vastuu kuunela lasta ja kattoa ette se saapii apua.

Ko lapsi eli nuori tullee Lapsentalole niin syy oon ette täyet oon huolessa kunka lapsi voipii ja kunka sillä oon. Lapsentalon tarkotus oon ette lapsi, turvalisessa ja lapsele sopevassa ympäristössä, saapii olla keskelä tutkimusprosessissä. Jos eppäihlään ette lasta kohi käytethään väkivaltaa eli ette sitä piethään pahon, se ei sovi ette lasta kuljetethaan monen eri viranomhaisen tykönä ja ette se häätyy selittää hänen asian monheen kerthaan. Lapsentalossa ammattilaisia kokkointuu lapsen ympäri ja lapsen paras oon aina tärkein. 

Lapsentalossa oon sosiaalipalvelu, pulisi, syyttäjä, lääkäri Lastenklinikistä ja sykolooki BUPistä. Sosiaalipalvelu tutkii lapsen tarvetta suojaa ja tukea. Pulisi tutkii jos oon tehty rikosta lasta kohthaan. Lapsentalossa oon kans syyttäjiä, lääkäriä ja sykolookia. Syyttäjä ottaa kaikki päätökset pulisin etututkimuksessa rikoksesta lasta kohi, syyttäjä päättää esimerkiksi jos pulisi tutkii lasta tai ei, ja jos lasta tutkithaan ilman vanhiimpia. Tutkimuksessa lapsi tullee Lapsentalhoon missä se saapii puhutella pulisin lapsen-tutkimusjohtajaa. Se oon niin sanottu lapsentutkimus. Keskustelu lapsen kans pelathaan sisäle ja muita henkilöitä esimerkiksi sosiaalipalveluksesta saattaa seurata tutkintaa TV:ssä toisessa huohneessa. Tällä tavala lapsi ei tartte selittää käräjillä ja tämä malli tekkee kans ette lapsi ei tartte selittää hänen asiaa monheen kerthaan. 

Kaikila lapsila oon oikeus kothiin missä ei ole väkivaltaa eli pahonpitelyä ja se oon huoltajan vastuu ette valvoa ette lapsen tarpheet ja oikeuet huolehtithaan.