Skip to content

Vi som arbetar på Barnahus

På Barnahus Älvsborg arbetar tre socionomer som sitter på plats i Barnahuset, de arbetar som samordnare. Polisen har också en handläggare som sitter på Barnahus Älvsborg. Från BUP finns en socionom på plats två dagar i veckan. Barnahus Älvsborg har även konsultativ tillgång till en traumapsykolog.

Samordnarna på Barnahus heter Anette Andersson, Ingrid Bäckvall och Melina Roos. Polisens handläggare heter Jeanette Benediktusson och socionomen från BUP heter Julia Klint. Vår konsultativa traumapsykolog från BUP är Sara Thedéen.

Samordnarnas uppdrag på Barnahus är att ta emot barn och medföljande som besöker Barnahuset och se till att de får ett gott bemötande. De ger även rådgivning till professionella samarbetspartners och övriga som behöver komma i kontakt med Barnahus. Samordnarna ansvarar även för att regelbundet utveckla verksamheten.

Polisens handläggare samordnar förhören på Barnahuset, förbereder inför samråd samt håller en del barnförhör.