Skip to content

Vi som arbetar på Barnahus

På Barnahus Älvsborg arbetar tre socionomer som sitter på plats i Barnahuset, de arbetar som samordnare.

Samordnarna på Barnahus heter Annica Dahlman, Anette Andersson och Annelie Tholin. (På bild syns Annica och Anette)

Samordnarnas uppdrag på Barnahus är att ta emot barn och medföljande som besöker Barnahuset och se till att de får ett gott bemötande. De samordnar förhören på Barnahuset och ger rådgivning till professionella samarbetspartners och övriga som behöver komma i kontakt med Barnahus. Samordnarna ansvarar även för att regelbundet utveckla verksamheten.