Skip to content

För barn/ungdom

När barn och unga kommer till Barnahus beror det på att vuxna är oroliga för hur du som barn mår och har det. Vi som jobbar på Barnahuset tar emot dig när du kommer hit, du får sitta ner och vänta en stund i väntrummet, därefter träffar du en person från polisen som pratar och lyssnar på vad du har att berätta.

Hur det går till när man kommer på besök?

När du kommer till oss på Barnahus tas du emot av en i personalen. Du och personen du känner som följt med dig får sitta ned och vänta en liten stund i vårt väntrum.

Därefter får du träffa en polis som kommer att prata med dig, det kallas förhör. Där får du möjlighet att berätta om något har hänt dig och om hur du har det hemma.

Om det behövs får man också träffa en doktor i ett undersökningsrum på Barnahus.

Efteråt kan man få prata med en socialsekreterare, socialsekreteraren behöver prata mer med barnet om hur det känns att komma hem efter besöket på barnahus. Socialsekreteraren ansvarar för att det blir tryggt hemma och att du och din familj får stöd.

Hur kan det kännas?

En del barn och ungdomar har lätt för att berätta, andra har svårare och kan känna rädsla, skam eller skuld för det som hänt. Det är viktigt att försöka berätta, även om det känns jobbigt i stunden. Vi som jobbar på Barnahus har lång erfarenhet av att prata med barn och ungdomar om svåra saker.