Skip to content

Hur kan ett besök på Barnahus se ut?

Barn kommer till Barnahus för att få hjälp när de är misstänkt utsatta för våld eller andra övergrepp. Ladda ner vår folder inför besök.

Barn som kommer till oss kan komma tillsammans med en förälder eller en person som de känner från skolan. När ungdomar kommer till oss kan de ibland ha med sig en kompis, huvudsaken är att det är en person som känns trygg för barnet som kan ge stöd och bara finnas där när det behövs.

När du som barn kommer till Barnahus är det alltid någon i personalen som tar emot dig. Du får du sitta ner och vänta i vårt väntrum en stund.

Därefter får barnet prata med polisen, barnet får berätta vad som hänt och hur barnet har det, det kallas förhör.

Efter förhöret får barnet ofta träffa socialtjänsten och sin socialsekreterare, de pratar mer om vad som händer efter man har varit på Barnahus.

 

Bildspel

Här kan du se på en film om hur ett besök på Barnahus Älvsborg kan se ut.