Skip to content

Vad är sexuella övergrepp?

Sexuella övergrepp innebär att förmå eller tvinga ett barn att delta i någon olaglig eller psykiskt skadlig sexuell handling. Ibland används våld men ofta behövs det inte utan förövaren kan utnyttja barnets förtroende eller bristande kunskap, mutar barnet eller hotar det för att få sin vilja igenom.

Det är vanligare att äldre barn utsätts för övergrepp av någon som är jämnårig medan yngre barn oftast är utsatta av någon i barnens omgivning eller familj. Det är lika allvarligt när pojkar är utsatta för sexuella övergrepp som flickor men det är vanligare att flickor är utsatta.
Barn kan reagera olika efter sexuella övergrepp och de flesta barn uppvisar någon form av symtom.

Vill du veta mer om sexuella övergreppmot barn, klicka här (länk till Barnafrid.se samt dagsattprataom.se)

Tänk på!

Om ett barn berättar för dig om sexuella övergrepp, tro på barnet och ifrågasätt inte! Ställ frågor till barnet, helst öppna frågor som inte går att svara ja eller nej på. Barn som varit utsatt för sexuella övergrepp kan behöva skydd och stöd, se till att hjälpa barnet med att få hjälp!

Misstänker du att ett barn har varit utsatt för sexuella övergrepp,
kontakta polis på: 114 14 eller socialtjänsten i din kommun: Länk till telefonnummer. Behöver du rådgivning, kontakta Barnahus!

Behöver du mer information om hur du som vuxen kan hjälpa barn som är eller har varit utsatt för ett brott? klicka här! (jagvillveta.se)