Skip to content

Särskild företrädare

Det är en advokat eller jurist som efter beslut av domstolen får överta vårdnadshavarens rätt att besluta för barnet när det gäller det rättsliga förfarandet. Det innefattar beslut om barnet ska höras eller genomgå läkarundersökning inom ramen för en polisutredning samt föra skadeståndstalan.

Den särskilda företrädaren ser till att barnet som är på förskola/skola kommer till förhöret. Företrädaren ser också till att barnet kommer tillbaka efter avslutat förhör/läkarundersökning.

Den särskilda företrädarens agerande ska helt och hållet styras av barnets bästa. Barnets rättigheter skall tas till vara och dess integritet skall respekteras.  Den särskilda företrädaren ska ge barnet stöd och se till att det skapas en atmosfär vid genomförandet av förhör, läkarundersökning eller en liknande åtgärd så att obehaget för barnet blir så litet som möjligt. Att etablera en god kontakt med barnet är en förutsättning för att barnets egen uppfattning ska komma till uttryck och kunna beaktas.

Den som förordnas till särskild företrädare måste ha förmåga att utöva uppdraget så att barnets bästa sätts i främsta rummet och – i den mån som förutsättningar finns för det – hänsyn tas till barnets egen vilja. Vidare måste det ställas stora krav på förmåga att sätta sig in i barnets situation, att kommunicera med barnet och vinna barnets förtroende. De särskilda kraven gäller vidare förmågan att hantera en mycket känslig situation som ofta kan innefatta komplexa intressekonflikter. Den som skall utses bör ha stor integritet, kunna vinna förtroende både hos perosnal på förskola och skola, tjäntsmännen inom socialtjästen och – i möjligaste mån – hos vårdnadshavarna.