Skip to content

Trygghetsperson

När ett barn hämtas till Barnahus för förhör följer en förskole- eller skolpersonal med som en trygghet för barnet. Här kan du som utsetts till trygghetsperson läsa mer om din roll och hur du skapar en så trygg situation som möjligt för barnet.

Bra för dig som trygghetsperson att veta

  • Du är utvald att följa med för att du känner barnet eller ungdomen väl. Du utses av din rektor eller chef.
  • Tingsrätten har utsett en särskild företrädare (ett juridiskt ombud) som ska se till att barnets rättigheter i samband med förhöret följs. Den särskilda företrädaren ansvarar för att hämta och lämna barnet och dig på Barnahus. Din uppgift som trygghetsperson är att vara en lugn och trygg vuxen under färden till och från Barnahus.
  • Som trygghetsperson informeras du inte om bakgrunden till att barnet ska på förhör. Du får sitta i väntrummet under förhöret och får inte ta del av vad barnet berättar.
  • På plats tar en av samordnarna emot er, visar er till väntrummet och erbjuder något att dricka samt frukt.
  • Barnförhörsledaren och den särskilda företrädaren förklarar sedan för barnet hur förhöret kommer att gå till.
  • Efter förhöret kör den särskilda företrädaren dig och barnet tillbaka till förskolan eller skolan. När ni är tillbaka är det viktigt att du är uppmärksam på hur barnet reagerar och hur det mår eftersom ett förhör kan skapa oro och/eller frågor.
  • Utredaren från polisen kontaktar vårdnadshavarna för att berätta att barnet varit på Barnahus på förhör. Det är aldrig skolans eller förskolans uppgift att informera föräldrarna om detta.
  • Om föräldrarna har frågor ska du hänvisa dem till handläggande polis eller socialsekreterare.
  • Du är alltid välkommen att kontakta oss på Barnahus Älvsborg om du har frågor.